Maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen
liittyvän tutkimuksen sekä kehitystyön mahdollistaja

Kollin Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. Apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke liittyy Säätiön toimialoihin ja täyttää asetetut laatukriteerit. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Uusien innovaatioiden, tieteellisten läpimurtojen tai ratkaisevien oivalluksien tuottamiseen vaaditaan usein valtavia määriä sitkeää perustyötä, yksityiskohtaisia selvityksiä ja asioiden tutkimista. Osaamista ja näkemystä, joiden varaan tulokset rakentuvat. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä.

Hankkeiden laatua arvioidaan tavoiteasettelun kautta. Tulosodotuksina voivat olla uusi tietämys, uudet menetelmät tai uusi teknologia, jotka auttavat valittujen toimialojen kehittymistä. Käytännössä hankearviointi tehdään hakemuksessa vaaditun projektisuunnitelman kautta.

Säätiö keskittyy toiminnassaan

Kestävä liiketoiminta kuvake

Kestävään
liiketoimintaan

Tuotannollisessa toiminnassa ympäristön kuormitusta vähentävien ratkaisumallien, tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehittämiseen

Kestävän luonnonvarojen käyttö kuvake

Kestävään luonnonvarojen
käyttöön

Ratkaisuihin metsä-, maa- ja vesialueiden talous- ja virkistyskäyttöön

Kiertotalous kuvake

Kiertotalouden
edistämiseen

Luontoystävälliset jätteidenkäsittelyratkaisut

Elinkaarikustannusten pienentäminen kuvake

Elinkaarikustannusten
pienentämiseen

Rakennusten ja rakenteiden käyttöiän pidentäminen
ja elinkaarikustannusten pienentäminen

Apurahojen jakaminen

Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Kollin Säätiö on jakanut apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Kollin Säätiö on Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiö noudattaa Säätiön hyvä hallinto -ohjetta.

APURAHAT JA HAKEMINEN

METSÄ360 -
Tunnustuspalkinto suunnannäyttäjille

Tutustu tarkemmin tunnustukseen

ARVOKAS METSÄMME –
Dokumenttielokuva suomalaisen metsän mahdollisuuksista

SÄÄTIÖN HISTORIA

SÄÄTIÖN METSÄOMISTUS