APURAHAT JA HAKEMINEN

Apurahat ja hakeminen

Apurahojen hakeminen Säätiöltä tapahtuu verkossa täytettävällä määrämuotoisella hakemuksella. Löydät linkin hakemukseen kohdasta hakeminen. Hakemukset käsitellään luottamuksellisina ja yhdenmukaisesti. Säätiön asiamies tekee ensiarvion hankkeen soveltuvuudesta Säätiölle ja pyytää tarvittaessa asiantuntijaryhmältä lausunnon hankkeesta. Asiamies esittelee hankkeet Säätiön hallitukselle, joka tekee apurahapäätökset. Hakemusten tulee olla perillä kuukautta ennen hallituksen kokousta. Vuoden 2024 hallituksen kokousajankohdat ovat 15.2., 4.4., 30.5., 22.8., 17.10. ja 11.12..

Mikäli Säätiö tekee myönteisen avustuspäätöksen, hankesuunnitelma vahvistetaan ja hankkeen raportoinnista sovitaan apurahan saajan kanssa. Apurahojen maksaminen on sidottu raportointiin. Hakijoiden ei tarvitse erikseen tiedustella päätöksiä, vaan niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti viimeistään viikon kuluttua päätöksestä.

Usein kysyttyä apurahoista

Alaspäin osoittava nuoli. Kuvake