Apurahatesti

Arvioi mahdollisuutesi saada apurahaa.

Jos aiot hakea apurahaa, voit arvioida mahdollisuuksiasi tekemällä oheisen testin. Saat siitä välittömästi karkean arvion siitä, kuinka hyvin hankkeesi vastaa Säätiön hankepainotuksia ja laatutavoitteita.

Testin taustalla on aineisto, jossa on otettu huomioon niin Säätiön toimialapainotukset, laatukriteerit kuin kulloinenkin hanketilanne esim. jo myönnettyjen
apurahojen suhteen.

HUOM! Suosittelemme apurahatestin täyttämistä tietokoneella.

apurahahakemus

Alaspäin osoittava nuoli. Kuvake