Kollin kiinteistöt

Kollin Kiinteistöt on yhteisnimitys Kollin Säätiön omistamille kiinteistöille.

Säätiö on sijoittanut merkittävän osan pääomistaan kiinteistöihin ja hakee niille pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa. Kiinteistönomistajana Säätiö on pitkäjänteinen kehittäjä ja vuokranantajana maltillinen ja vakaita suhteita vaaliva. Säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta ja niiden tuottokykyä pyritään pitämään yllä ja parantamaan jatkuvalla kehittämisellä. Säätiön kiinteistöissä on vuokralaisia yli 250 henkilöä.

Tutustu kiinteistöihin

Alaspäin osoittava nuoli. Kuvake