ajankohtaista

Jätepuusta voidaan valmistaa päästötöntä polttoainetta

Julkaistu |

16.5.2022

Jätepuusta voidaan valmistaa päästötöntä polttoainetta

Uuden polttoaineen veroton litrahinta olisi 0,56–0,74 euroa. Lisäksi se tuottaisi 75 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin bensiini.

LUT-yliopistossa on löydetty uusi, kilpailukykyinen tapa tuottaa polttoainetta vähäpäästöisesti. Raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita tai energiapuuta, joista tuotetaan etikkahappoa. Power-to-X-teknologialla siitä saadaan yhdessä vedyn kanssa etanolia hiilineutraalin liikenteen tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Münchenin teknillisen yliopiston kanssa.

Lue tämä artikkeli kokonaisuudessaan
Metsä360-palkinnon ehdokkaiden etsintä on alkanut

Julkaistu:

12.5.2022

Metsä360-palkinnon ehdokkaiden etsintä on alkanut

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin säätiö tekevät yhteistyötä kasvattaakseen suomalaisen metsän jalostusastetta. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa alaan liittyvää tutkimusta ja tukea vastuullisen biotalouden kasvua.

Metsä360-tunnustuspalkintoja Metsä360-kilpailu ovat tapoja nostaa esiin merkittäviä tekoja, jotka edistävät metsiemme jalostusarvon kasvua ja auttavat näkemään historiallisen voimavaramme uusin silmin.

Metsä360-tunnustuspalkinto jaetaan ensi marraskuussa kolmatta kertaa. Uusien palkintoehdokkaiden etsintä on nyt käynnissä. Palkinnonarvo on 30 000 euroa. Aiempina vuosina palkinnon ovat voittaneet Suomen ladun Nuku yö ulkona -kampanja sekä Stora Enson puupohjainen hiili Lignode®.

Lue tämä artikkeli kokonaisuudessaan
Insinööriopiskelijalla mielenkiintoinen kesätyö Kollin Säätiön metsätiloilla

Julkaistu |

3.5.2022

Insinööriopiskelijalla mielenkiintoinen kesätyö Kollin Säätiön metsätiloilla

Metsätalousinsinööriksi Hämeen Ammattikorkeakoulussa Evon yksikössä opiskeleva Marie Rantanen on aloittanut neljä kuukautta kestävän työharjoittelun Kollin Säätiöllä.  Marien työharjoitteluun kuuluu metsävaratietojen päivittäminen ja metsien tilan kartoittaminen. Kollin Säätiön metsätilat sijaitsevat Päijät-Hämeessä ja omistuksessa on noin 1500 hehtaaria, joka koostuu noin 40 eri metsätilasta.  

Lue tämä artikkeli kokonaisuudessaan

Arkisto

Kollin Säätiön uudet www-sivut ja logo

Kollin Säätiön www-sivut on uudistettu. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena oli, että sivustosta tulee selkeä ja helppokäyttöinen ja että sivut skaalautuvat joustavasti näyttöpäätteen, tabletin sekä älypuhelimen näytölle.  

Apurahahakemisen perusteet ja vaiheet on käyty sivuilla selkeästi läpi. Apurahatestin avulla voi arvioida mahdollisuutta apurahan saamiseen. Sivustolla esitellään myös toteutuneita ja meneillään olevia hankkeita. Uudistuksena www-sivuille tuli myös GDPR:n mukainen sähköinen tunnistautuminen apurahahakijoille. Vahvan sähköisen tunnistamisenavulla apurahan hakijat voivat turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytensä. Sähköinen tunnistautuminen korvaa aikaisemman salasanakäytännön mukaisentunnistautumisen.

Puussa on tulevaisuus

Kunnat vähähiilisen rakentamisen vetureiksi

Vähähiilisestä rakentamisesta kuntien ilmastopolitiikan työkalu

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –hankkeen rahoittama www.puussaontulevaisuus.fi verkkosivusto on avoinna 1.2.2022 alkaen. Verkkosivusto käsittelee puurakentamisen merkitystä ja mahdollisuuksia hiilen sidonnassa ja varastoinnissa erityisesti julkisessa rakentamisessa. Sivusto esittelee useita toteutettuja puurakentamisen kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä kertoo tarinoiden ja faktatietojen muodossa niiden hankekuvauksen päätöksenteosta, kilpailutuksesta, rakentamisesta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan.

Kollin Säätiön myöntämät apurahat 2021

Kollin Säätiö jakoi apurahoja noin 1.3 miljoonaa euroa vuonna 2021. Myönnetty euromäärä noudatteli edellisvuoden linjaa.  Kokonaissumma sisältää yleisen apurahahaun kautta jaettujen apurahojen lisäksi monivuotisten hankkeiden osarahoitusta. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Apurahojen painopisteen muodosti vuonna 2020 aloitettu viisivuotinen yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa, joka pitää sisällään 6 professuuria (neljä säätiön kokonaan rahoittamaa ja kaksi yhteisrahoituksen piirissä). Säätiön ja yliopiston yhteisenä tavoitteena on kasvattaa Lahden talousalueen biotalousklusteria ja tukea uuden liiketoiminnan kasvua. Suomalaisen metsän jalostusasteen nosto ja monipuolinen, vastuullinen hyödyntäminen ovat yhteistyön kulmakiviä.