ajankohtaista

Puu on tulevaisuuden materiaali – Puutuotteille tarina ja brändi

Julkaistu:
7.11.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Metsä tuottaa tulevaisuuden materiaalia, sanoo itävaltalainen liiketoiminnan brändeihin ja trendeihin erikoistunut Harald Kluh. – Kun ihmisten ekologisten arvojen ja tiedon merkitys kasvaa, kuluttajille on tarjottava uusiutuvia ja hyvinvointia lisääviä tuotteita. Uusille puutuotteille on luotava lisäarvoa tuova tarina ja brändi.

– Lapsillemme pitää kertoa, mikä yhteys on esimerkiksi kodin rakentamisen ja huonekalujen materiaaleilla ilmastomuutokseen. Tämän vuosisadan kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä korostavat kodit tehdään uusiutuvasta, hiiltä sitovasta puusta, jota voidaan vielä käyttää uudelleen. Tämä on metsäteollisuudelle suuri tulevaisuuden mahdollisuus, mihin pitää tarttua.

–Tulevaisuuden kaupunki on metsän jatke. Olen nähnyt arkkitehdin piirtämiä visioita kaupunkirakentamisesta, missä elävät puut on tuotu osaksi rakentamista ja kaupunkikuvaa. Puun käyttö antaa arkkitehtuurille uusia upeita mahdollisuuksia. Arkkitehtuuri ja maisema voivat olla yhtä. Puurakentaminen tarjoaa mahdollisuuden elää nykyistä paremmin luonnon yhteydessä.

Puu materiaalina sopii Kluhin mielestä asuntorakentamisen lisäksi julkiseen rakentamiseen kuten kouluihin ja päiväkoteihin. – Puu tarjoaa hyvän sisäilman ja tunnelman lisäksi kaunista arkkitehtuuria ja suunnittelua. Kun iso osa hiilipäästöistä tulee betonirakentamisesta, minun mielessäni suuri odotusarvo kohdistuu puuarkkitehtuuriin ja sen tarjoamiin puurakentamisen uusiin ratkaisuihin.

–Puurakentaminen vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, se vähentää hiilipäästöjä ja korvaa betonin. Puurakentaminen näkyy yhdyskuntarakenteessa, mihin se tuo arkkitehtuurin estetiikkaa, kestävyyttä ja hyvinvointiarvoja.  

Puu puhuttelee tunnetasolla kuluttajaa

Kluhin mielestä kuluttajaa ei kiinnosta teollinen vanha yritys ja sen tekninen tuote, vaan tunne ja materiaali. – Rakentamisessa puun brändiin liittyy paljon hyviä asioita, kuten sen uusiutuvuus, esteettisyys ja kierrätettävyys. Uusi tutkimus osoittaa puurakennuksen tarjoavan paljon metsän kaltaisia hyviä terveysvaikutuksia. Näistä muodostuu puun brändi, mikä puhuttelee tunnetasolla kuluttajaa.

–Kun ihmiset ymmärtävät, että he viihtyvät ja voivat hyvin puurakennuksissa, on se sitten koti tai konserttisali, tästä hyvinvoinnista tulee tehdä brändi ja rakentaa enemmän puusta. Ydintä on ihmisten oma kokemus ja mitä kaikkea materiaalista voidaan tehdä. Pakkauksia ja paperia käytetään kuin vettä, ajattelematta mistä ne tulevat.  

Kun ihmisten ekologisten arvojen ja tiedon merkitys kasvaa, kuluttajille on tarjottava Kluhin mukaan uusiutuvia, hyvinvointia lisääviä tuotteita. – Tarvitaan uudenlaista kestävyyden ajattelua, ja ymmärryksen lisäämistä, miten paljon erilaisia mahdollisuuksia puun käyttö eri tuotteissa lisää.

Puuala tarvitsee yhteistyötä brändinomistajien kanssa

Kluh muistuttaa, että puu tarjoaa hyviä tarinoita asumisen lisäksi esimerkiksi pakkauksiin, tekstiileihin ja kosmetiikkaan. - Kyse on brändeistä. Kaikki tuntevat isot polttoaineita myyvät globaalit öljy-yhtiöt, mutta harva tuntee puuyhtiöitä. Siksi perinteisten metsäyhtiöiden tulee löytää kuluttajamarkkinat yhteistyöllä brändien omistajien kautta.

–Kun puhumme puupohjaisista tekstiileistä tai kosmetiikasta, täytyy tehdä diilejä brändinomistajien kanssa. Ne ovat vaikka muotitalot Pariisissa, jossa ei sinänsä tiedetä puumateriaalista tai metsästä mitään, mutta joka luo puulle lisäarvoa tuovan tarinan ja brändin. Muoti luodaan ja myydään mielikuvilla ja tuotemerkeillä.

– Tuotebrändien omistajat luovat materiaalille ja tuotteelle tunteisiin vetoavan tarinan, jolla kohdataan kuluttaja. Metsäala kokonaisuudessaan on nähtävä uudenlaisista näkökulmista ja linkitettävä tuotekehittelyssä yrityksiä yhteistyöhön.

Kluhin mukaan esimerkiksi puupohjaisen tekstiilikuidun kehittämisen parissa työskentelee monia yrityksiä, joiden kehitystyö auttaa meitä pääsemään eroon muovikuitupohjaisista tekstiileistä. – Sama koskee vaikkapa autoteollisuutta, missä voimme puupohjaisella hiilikuidulla korvata terästä. Huonekaluteollisuus tarjoaa mahdollisuuden asua ja työskennellä tyylikkäässä ja modernissa ympäristössä. Puu on tämän vuosisadan materiaali, jolla on edessään iso buumi.

–Rohkaisen poliitikkoja ja yrityksiä käyttämään resursseja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotyöhön. Tarvitaan tieteiden ja eri alojen tutkimuksen välistä yhteistyötä erityisesti nuorten suunnittelijoiden kanssa.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Harald Kluh, harald.klueh@grass.eu

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös   www.puussaontulevaisuus.fi .

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli