ajankohtaista

METSÄ360 - Finalisti esittelyssä Arbonaut

Julkaistu:
27.9.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin säätiö tekevät yhteistyötä kasvattaakseen suomalaisen metsän jalostusastetta. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa alaan liittyvää tutkimusta ja tukea vastuullisen biotalouden kasvua. Palkinto jaetaan innovaatiolle, ratkaisulle tai teolle, joka kasvattaa metsien jalostusarvoa. Palkinnon arvo on 30 000 euroa. Metsä360-palkinto jaetaan neljättä kertaa marraskuussa 2023.  Kolme finalistia esitellään tämän syksyn aikana. Toisena esittelyssä on Arbonaut.

Arbonaut – metsävaratietoa päätöksenteon tueksi

Joensuussa toimiva Arbonaut tuottaa ilmasta tehtävällä laserkeilauksella kattavaa tietoa metsistä. Arbonaut tuottaa paikallisesti tarkempaa ja luotettavampaa laajoja metsäalueita koskevaa perustietoa kuin mikään muu taho maailmassa. Arbonautin menetelmiä käytetään kymmenissä eri maissa ja kansainvälisissä täsmätietoa vaativissa metsäprojekteissa.

Vuonna 2010 käyttöön otettua menetelmää käytetään muun muassa metsien inventointiin sekä metsissä tehtävien toimenpiteiden seurantaan, kuten sertifiointivaatimusten ja metsälakien noudattamiseen. Lisäksi menetelmällä voidaan seurata metsien monimuotoisuutta.

Suomessa on maailman paras tieto metsävaroista. Useissa eri maissa käytössä oleva menetelmä hyödyntää laserkeilausta ja kartta-aineistoja monimuotoisuuden ja taloudellisten hoitotavoitteiden yhteensovittamiseksi. Puun tarkkuudella kerättävä tieto mahdollistaa esimerkiksi lahopuun määrän kartoittamisen sekä suojelukohteiksi soveltuvien pientenkin lehtojen ja puronvarsien tunnistamisen.

Arbonaut kartoittaa myös metsien hiilensidontaa, mikä vaatii luotettavaa tietoa lähtötilanteesta ja seurantamenetelmiä muutosten todentamiseksi. Maanpäälliset hiilivarastot ja niiden muutokset mitataan tekoälyyn, kaukokartoitukseen ja maastomittauksiin perustuvalla menetelmällä, joka noudattaa kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja täyttää sertifiointivaatimukset.

Kuivuus, metsäpalot, myrskytuulet ja lisääntyvät hyönteiskannat muodostavat uhkan kestävälle metsänhoidolle. Laserkeilauksen ja satelliittikuvien yhteiskäyttöön perustavalla menetelmällä pystytään tunnistamaan esimerkiksi yksittäisen hyönteistuhon seurauksena pystyyn kuolleen puun ja luomaan ennusteita tuhojen leviämisestä niiden torjuntaa varten.

Katso video tästä linkistä

LUTin, Kollin Säätiön sekä LAB-ammattikorkeakoulun edustajista koostuva asiantuntijaryhmä on kartoittanut kevään 2023 aikana metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja valinnut kolme finalistia. Tänä vuonna Metsä360-voittajan valitsevat Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas, Business Finlandin Director General Nina Kopola sekä toimittaja Henry Tikkanen.

Palkinto kunnioittaa visionäärisen teollisuusneuvos Eino Kollin (1925–2016) perintöä ja elämäntyötä metsien parissa. Tunnustuspalkinto on osa LUT-yliopiston ja Kollin Säätiön laajamittaista yhteistyötä, jolla tähdätään suomalaisen metsän jalostusarvon kasvattamiseen ja vastuullisen biotalouden kasvun tukemiseen.

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli