ajankohtaista

METSÄ360 - Finalisti esittelyssä Fiberwood

Julkaistu:
22.9.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin säätiö tekevät yhteistyötä kasvattaakseen suomalaisen metsän jalostusastetta. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa alaan liittyvää tutkimusta ja tukea vastuullisen biotalouden kasvua. Palkinto jaetaan innovaatiolle, ratkaisulle tai teolle, joka kasvattaa metsien jalostusarvoa. Palkinnon arvo on 30 000 euroa. Metsä360-palkinto jaetaan neljättä kertaa marraskuussa 2023. Kolme finalistia esitellään tämän syksyn aikana. Ensimmäisenä esittelyssä on Fiberwood.

Fiberwood – biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja

Järvenpäässä toimiva Fiberwood Oy kehittää mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista biopohjaisia pakkausmateriaaleja ja eristelevyjä rakennusteollisuudelle. Elinkaarensa lopussa eristelevyt voidaan biohajoavina käyttää esimerkiksi maanparannusaineena, tai ne voidaan kierrättää energiakäyttöön.

Rakennuslevytuotteiden raaka-aine tulee mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten vaneri- ja puulevytehtailta. Uusiutuvasta puukuidusta valmistetut rakennuslevyt ovat ekologisia ja hengittäviä, eli ne siirtävät kosteutta eivätkä altista rakenteita kosteusvaurioille. Tuotteet soveltuvat modernin rakentamisen tarpeisiin. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että tuotteet ovat yksinomaan valmistettu puusta peräisin olevista raaka-aineesta.

Rakennuksilla ja rakentamisella on merkittävät ympäristövaikutukset. Ne tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia energiankulutuksesta. Rakennusten energiatehokkuudella on keskeinen rooli hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä.

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa 2016 on nostettu esille tavoite pienentää rakentamisen ja rakennustuotteiden hiilijalanjälkeä. Puupohjaiset eristemateriaalit vastaavat kiertotaloudelle ja vihreään siirtymään asetettuun odotusarvoon, sillä ne toimivat puun tavoin hiilinieluina eli ne sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Fiberwood keräsi alkuvuodesta kolmen miljoonan rahoituksen, jonka johtavana sijoittajana oli MetsäSpring Oy. Saadulla rahoituksella yritys rakentaa jatkuvatoimisen koelinjan, jolla se varmistaa tuotantolinjan teknologiset ratkaisut, sillä valmiita koneita ja prosesseja ei kaupallisesti ole saatavissa. Tavoitteena on pilotoida tuotteet vuoden 2024 aikana ja aloittaa uusi rahoituskierros tuotantolaitosinvestointia varten.

Katso video tästä linkistä

LUTin, Kollin Säätiön sekä LAB-ammattikorkeakoulun edustajista koostuva asiantuntijaryhmä on kartoittanut kevään 2023 aikana metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja valinnut kolme finalistia. Tänä vuonna Metsä360-voittajan valitsevat Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas, Business Finlandin Director General Nina Kopola sekä toimittaja Henry Tikkanen.

Palkinto kunnioittaa visionäärisen teollisuusneuvos Eino Kollin (1925–2016) perintöä ja elämäntyötä metsien parissa. Tunnustuspalkinto on osa LUT-yliopiston ja Kollin Säätiön laajamittaista yhteistyötä, jolla tähdätään suomalaisen metsän jalostusarvon kasvattamiseen ja vastuullisen biotalouden kasvun tukemiseen.

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli