ajankohtaista

Marjatta ja Eino Kollin säätiö tukee puurakentamisen hyvinvointitutkimusta – Hyytiälään kansainvälinen puurakentamisen tutkimuskeskus

Julkaistu:
5.4.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Juupajoella sijaitsevalle Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle rakennetaan tutkimus- ja oppimisympäristö Hyytiälä Living Lab, jossa tullaan tutkimaan puurakentamisen kokonaiskestävyyttä sekä puurakennuksen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.

Maatalous - metsätieteellisen tiedekunnan dekaanin Ritva Toivosen mukaan tavoitteena on luoda tutkimusalusta, joka mahdollistaa rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisen kestävyyden sekä ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen. - Alustalla voidaan yhdistää ihmisen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen sekä toisaalta rakentamisen ja teknologian näkökulmat.

Hyytiälä muodostaa uusien massiivipuisten CLT – rakennusten kokonaisuuden, missä on opiskelutilojen lisäksi asuinhuoneita tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Osa asuinhuoneista varustellaan tutkimusympäristöksi, jossa on mahdollista tutkia ihmisen kokemaa hyvinvointia.

Hyytiälä osaksi kansainvälistä tutkimusverkostoa

Toivosen mukaan rakennuksiin asennetaan sensoreita tuottamaan tietoa puumateriaalista, rakennuksesta ja sisäilmasta niissä tiloissa, missä asutaan ja oleskellaan. - Living labin erityisyys on se, että koeolosuhteita säätelemällä voidaan mitata rakennuksen terveysvaikutuksia, sisäilmaa ja hyvinvointia.

-Hyytiälästä tulee osa laajenevaa kansanvälistä tutkimusverkostoa, johon kuuluu Oregon State yliopisto Yhdysvalloista ja Primorska yliopisto Sloveniasta, jossa tuotetaan samanlaista mittausdataa puurakennuksen rakenteista, sisäilmasta ja näiden ominaisuuksista kuin Hyytiälässäkin.

Rakennusten vaikutuksella hyvinvointiin suuriyhteiskunnallinen merkitys 

Hyytiälä mahdollistaa Toivosen mukaan tähän asti tehdyn tutkimuksen ja tutkijoiden työn syventämistä. - Vaikka hyvinvointia on vaikea mitata, pyrimme tunnistamaan rakennusten ominaisuuksien yhteyden ihmisenkokemukseen hyvinvoinnista.

- Kun vietämme paljon aikaa sisätiloissa ja sisäilmaongelmat ovat yleisiä, tällä tiedolla on suuri yhteiskunnallinen merkitys.  Yksilöiden ja yritysten kannalta ei ole yhdentekevää, olemmeko hyvinvoivia ja aikaansaavia vai voiko terveys jopa heiketä tietynlaisissa rakennusten olosuhteissa, muistuttaa Toivonen.

Kokonaisvaltaisella systemaattisella tutkimuksella rakennuksen hyvinvointikokemuksista on Toivosen mukaan suuri merkitys niin rakennussektorille kuin rakennusten käyttäjillekin. - Siihen vaikuttavat muun muassa rakennusteknologia, materiaalit ja valaistus. Tulevaisuudessa olisi hienoa, jos pääsisimme vertailemaan erilaisten puurakentamisen teknologioidenkäyttöä hyvinvointivaikutusten kannalta.  

-Yksi hankkeen tavoite on luoda konsepti, millä määritellään puurakentamisen elinkaaren mittaista kokonaiskestävyyttä. Siihen kuuluu koko rakentamisen arvoketju, materiaali, energian käyttö sekä rakennuksenkäyttöön ja hyvinvointiin liittyvät tekijät, muistuttaa Toivonen.

Säätiö mahdollistaa hankkeen toteuttamisen

Hyytiälän Living Lab hankkeen CLT -massiivipuuelementeistä valmistuneet rakennukset on suunnitellut Arkkitehdit Rudanko ja Kankkunen. CLT-elementtejä (Cross Laminated Timber) on käytetty sekä kantavissa että kantamattomissa seinissä. Lattioissa ja kattorakenteissa on käytetty LVL – materiaalia (Laminated Veneer Lumber). Rakentamisen kilpailutuksen keskeinen kriteeri oli kestävä rakentaminen ja 150 vuodenelinkaari.

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön Helsingin Yliopistolle osoittama miljoonan euron lahjoitus kohdennetaan maatalous- metsätieteiden koulutusalalle valtion vastinrahaohjelman puitteissa. Suurin osa lahjoituksesta käytetään Hyytiälä Living Lab -hankkeeseen.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.

Lisätietoja: Ritva Toivonen, ritva.toivonen@helsinki.fi

Kuva Pekka Kaitaniemi

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli