ajankohtaista

Kollin Säätiön toiminta vuonna 2023

Julkaistu:
12.3.2024
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Vuosi 2023 jatkoi jo vuodesta 2020 alkaneiden epävakaiden vuosien sarjaa. Vuoteen mahtui niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin merkittäviä tapahtumia, joilla oli myös säätiön toiminnan kannalta vaikutuksia. Vuotta sävyttivät erityisesti sotilaalliset konfliktit ja niiden uhka eri puolilla maailmaa, talouden kehityssuunnan epävarmuus sekä yleistyneet äärimmäiset sääilmiöt kaikkine kerrannaisvaikutuksineen. Säätiön viime vuosina kehitetyt johtamismallit ja ohjausjärjestelmät ovat osoittautuneet vaikeissa olosuhteissa toimiviksi ja taanneet selkeän tilannekuvan sekä vakaan pohjan johdon tilannearvioinnille ja loogiselle päätöksenteolle. Huolimatta toimintaympäristön turbulenssista säätiö pystyi kokonaisuutena täyttämään velvollisuutensa.

Vuonna 2023 säätiö juhlisti 30-vuotista taivaltaan kunnioittamalla perustajansa, Eino Kollin, elämäntyötä julkaisemalla kirjan nimeltä "Löysipomo – Eino Kolli työ ja elämä". Teos toimii sekä elämänkertana että yrityshistoriana, valottaen teollisuusneuvos Eino Kollin merkittävää roolia Vierumäen Teollisuuden kehittämisessä yhdeksi tuon ajan Suomen vaikuttavimmista yksityisistä sahayrityksistä.

Apurahoja myönnettiin yhteensä noin 800.000 euroa. Säätiön toiminnan vaikuttavuuden kannalta strateginen yhteistyö kohdistuu yliopistoihin. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa tehtävät hankkeet ovat yhteispanostuksiltaan säätiön merkittävimpiä avustuskohteita. Yhteistyö on jo kantanut merkittäviä hedelmiä sekä tutkimustyön saralla, että niistä poikineiden konkreettisten kehitysprojektien ja yritysyhteistyöhankkeiden muodossa.

Säätiön ydintoimintaan liittyy myös Metsä360-tunnustuspalkinto, jolla tuetaan metsän jalostusarvon kasvua edistäviä tekoja. Tunnustuspalkinto jaettiin jo neljättä kertaa ja kandidaateiksi on löytynyt kerta kerran jälkeen mielenkiintoisia toimijoita, joiden tekemisillä on potentiaalisesti hyvinkin laajaa vaikutusta. Tunnustuspalkinto myönnettiin Arbonaut Oy:lle, joka tuottaa uraauurtavan kattavaa tietoa metsistä perustuen ilmasta tehtävään laserkeilaukseen. Arbonaut tuottaa paikallisesti tarkempaa ja luotettavampaa laajoja metsäalueita koskevaa perustietoa kuin mikään muu taho maailmassa.

Vuonna 2022 alkanut hankehakemusten määrän kasvu jatkui edelleen maltillisesti. Kasvusta huolimatta hankehakemusten laatu pysyi korkeana. Hankkeiden sisältö vastasi erittäin hyvin säätiön strategiavalintoja.

Esimerkkejä säätiön tukemista hankkeista tilikaudella 2023

• LUT-yliopisto Metsä360-projekti, vuosi 2023

• LUT-yliopisto Biotalouden tenure-professuurit 4 kpl

• LUT-yliopisto Alueellinen yhteishanke kahdesta Digitalisaation tutkimusprofessuurista

• Tampereen yliopiston Liimaton massiivipuuelementti

• Suomen sahat Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta

• Suomen Metsäyhdistys ry EU-päättäjien metsäakatemia

• LAB-ammattikorkeakoulu Koulutuksen käynnistäminen elintarviketeollisuuden tarpeisiin

• Helsingin yliopisto Sisäilmatutkimusohjelma Living Lab

• Tapio Palvelut Oy Dronella tuotetun ilmakuvan käyttö metsätieto-ohjelmassa

Lahjoitukset

• LUT-yliopisto Metsä 360-tunnustuspalkinto 2023

• LUT-yliopisto Metsä 360-nuorisopalkinto 2023

• Päijät-Hämeen Maakuntajoukkojen tukiyhdistys Varmistin ry Monitoimitilan hankinta

Säätiön varainhoito

Jämerä tilannekuvan ylläpito antoi hyvän pohjan varainhoidolle. Varsinaisia yllätyksiä ei päässyt syntymään, vaan tilanteiden kehitys pystyttiin ennakoimaan ja niihin reagoimaan ajoissa – tai olemaan reagoimatta. Myöskään strategisella tasolla ei ollut tarvetta merkittäviin linjamuutoksiin, pieniä hienosäätöjä kuitenkin tehtiin. Merkittävimpiä pohdinnan kohteita olivat erityisesti kiinteistöihin eri muodoissa liittyvät sijoitukset, niiden kehitysnäkymät ja näkymien edellyttämät toimenpiteet pitkässä juoksussa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhteiskuntien haasteet tulevaisuudessa eivät ole ainakaan yhtään nykyistä pienempiä. Taloussuhdanteiden heikentyessä säätiöiden merkitys yleishyödyllisinä toimijoina ja kehityksen mahdollistajina kasvaa. Vaikuttavuuteen on säätiöissä kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Painopisteiden määrittäminen ja verkostoituminen sekä aktiivinen, ulospäinsuuntautuva toiminta ovat tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä.

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö pystyy täyttämään velvollisuutensa yleishyödyllisenä tahona myös tulevaisuudessa. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti, riskejä vältellen, mutta aktiivisesti ja tavoitteellisesti eteenpäin pyrkien. Säätiön strategista kehitystä seurataan säännöllisesti.

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli