ajankohtaista

Kollin säätiön toiminta vuonna 2022

Julkaistu:
6.3.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Vuosi 2022 ei tehnyt poikkeusta kahden edellisen vuoden haastavaan toimintaympäristöön. Juuri kun koronapandemia alkoi hellittää, kävivät pahimmat uhkaskenaariot toteen. Venäjä käynnisti silmittömän hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022 ja se käynnisti ketjureaktion. Vaikutukset toimintaympäristöön olivat moninaiset. Vakaantuvat näkymät vaihtuivat kertaheitolla sekasorroksi.  Pahimmat lamaskenaariot eivät lopulta toteutuneet, mutta taantumaan kuitenkin ajauduttiin. Säätiössä tilanteisiin mukautuvaa ja nopeaan reagointiin pystyvää toimintamallia on rakennettu jo useita vuosia ja siltä osin tulevaan voidaan suhtautua rauhallisesti olosuhteista riippumatta.

Vuonna 2022 myönnettiin apurahoja yhteensä 1.470.240 euroa. Yhteistyö Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston kanssa kehittyi suunnitellun mukaisesti. Säätiön rahoittamien professuurien työn tuloksena on saatu merkittäviä yritysyhteistyöhankkeita liikkeelle. Metsä360-tunnuspalkinto jaettiin kolmannen kerran marraskuussa. Tunnustuspalkinto myönnettiin suomalaiselle biotekniikan start-up-yhtiö eniferBio Oy:lle. Yhtiö kasvattaa bioreaktoreissaan PEKILO®-sienen rihmastoa. Suodatettuna ja kuivattuna siitä syntyy erittäin proteiinipitoista jauhetta. Prosessissa voidaan hyödyntää laajasti metsä-, biopolttoaine- ja elintarviketeollisuuden sivujakeita.

Kokonaisuutena säätiölle tulleiden apurahahakemusten määrä kääntyi hienoiseen nousuun. Myös hankehakemusten laatu oli korkeaa tasoa ja vastasi pääosin hyvin säätiön strategian mukaisia toimialoja.

Esimerkkejä säätiön tukemista hankkeista tilikaudella 2022

·       LUT-yliopisto Metsä360-projekti, vuosi 2022

·       LUT-yliopisto Alueellinen yhteishanke kahdesta Digitalisaation tutkimusprofessuurista

·       LUT-yliopisto Biotalouden tenure-professuurit 4 kpl, vuosi 2022

·       Karim Rezaul Hiilenkierron dynamiikka hieskoivuvaltaisilla turvemailla Suomessa – Heikentääkö puustojen ikääntyminen ekosysteemin hiilitasetta?

·       Aalto-yliopisto Aalto-yliopiston puutieteiden opetuksen kehittämisohjelma

·       Matti Laukkanen Metsä- ja ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen metsä- ja puumarkkinoihin

·       Työtehoseura Maatalousyritysten koneurakointipalvelun markkinahinnat ja konetyön kustannukset

Lahjoitukset

·       LUT-yliopisto Metsä 360-tunnustuspalkinto 2022

·       LUT-yliopisto Metsä 360-nuorisopalkinto 2022

·       Helsingin Yliopisto Hyytiälä Living Lab –Kestävä ja hyvinvointia tukeva puurakentaminen

·       Lahden Veteraanisoittokunta Kapellimestarin palkkaaminen

·       Pioneeriaselajin liitto ry Pioneeriaselajinhistoria - kirjahanke

Varainhoidossa korona-aikana opitut parhaat käytännöt on vakiinnutettu perustoimintatavoiksi ja se antoi hyvän valmiuden reagoida uuden kriisin alkamiseen. Säätiön sijoitusstrategiaan ei varsinaisesti tarvinnut tehdä muutoksia. Vahva hajautus antoi perusturvan ja koronavuosina omaksuttu aktiivinen kurssiseuranta ja maltillinen tuottojen varmistaminen oikein ajoitetuilla liikkeillä, nousu- ja laskupiikkien välissä, tuotti hyvin hedelmää.

Säätiö pystyy täyttämään velvollisuutensa yleishyödyllisenä tahona myös tulevaisuudessa. Työtä tuottojen turvaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi tehdään jatkuvasti. Pyrkimyksenä on kasvattaa säätiön merkittävyyttä pitkäjänteisesti erityisesti metsän jalostusasteen nostamiseen tähtäävän tutkimus- ja kehitys-toiminnan parissa. Toimintaa yliopistojen kanssa viedään entistä enemmän suuntaan, jossa yhteistyön vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat entistä konkreettisemmin osoitettavissa.

Lisätiedot: Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Asiamies Esko Kolli puh. 0500 712 458

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli