ajankohtaista

Kollin Säätiön myöntämät apurahat 2021

Julkaistu:
31.1.2022
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Kollin Säätiö jakoi apurahoja noin 1.3 miljoonaa euroa vuonna 2021. Myönnetty euromäärä noudatteli edellisvuoden linjaa.  Kokonaissumma sisältää yleisen apurahahaun kautta jaettujen apurahojen lisäksi monivuotisten hankkeiden osarahoitusta. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Apurahojen painopisteen muodosti vuonna 2020 aloitettu viisivuotinen yhteistyö Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa, joka pitää sisällään 6 professuuria (neljä säätiön kokonaan rahoittamaa ja kaksi yhteisrahoituksen piirissä). Säätiön ja yliopiston yhteisenä tavoitteena on kasvattaa Lahden talousalueen biotalousklusteria ja tukea uuden liiketoiminnan kasvua. Suomalaisen metsän jalostusasteen nosto ja monipuolinen, vastuullinen hyödyntäminen ovat yhteistyön kulmakiviä.

LUT:n kanssa yhteistyössä jo toista vuotta toteutettu Metsä360-tunnuspalkinto, myönnettiin vuonna 2021 Stora Ensolle. Myöntämisen perusteena on merkittävä panostus metsiemme jalostusarvon kehittymiselle.   Voiton Stora Ensolle toi puupohjainen hiili, jolla voidaan korvata akkujen ja paristojen uusiutumaton grafiitti. Stora Enso luovutti palkintorahan 30.000 euroa Suomen Metsämuseo Lustolle.  Metsä360-palkintotilaisuudessa palkittiin myös kolme nuorten metsäaiheista videota. Videokilpailu oli suunnattu lukiolaisille, metsäalan opiskelijoille ja partiolaisille. Voittajavideon toteuttivat tänä vuonna Vihdin lukion opiskelijat Konsta Lähde, Eemeli Sjöblom ja Juulia Käräjämies vastuuopettajanaan Iida Ruonala.  

Kollin Säätiö myönsi apurahaa myös Suomen Sahayrittäjät Ry:n tutkimushankeelle, LujaDigi - Digitaalinen koulutusalusta sahatavaran lujuuslajittelun omaehtoiseen opiskeluun, jonka tuloksena tulee olemaan maailman ensimmäinen virtuaaliseen todellisuuteen (VR-maailmaan) pohjautuva Insta-142 lujuuslajittelukoulutus. Tulevaisuudessa koulutettava voi opiskella töissä tai kotona tietokoneen välityksellä, joko käyttäen 3D laseja ja käsiohjaimia tai vaihtoehtoisesti normaalia tietokoneen näyttöä ja näppäimistöä hyödyntäen lujuuslajittelua täysin itsenäisesti ja hänelle sopivalla ajalla.  Maailman ensimmäinen virtuaalisessa 3D-maailmassa toimiva Lujuuslajittelukoulutus ympäristön tavoitteaikataulu valmistumiselle on vuonna 2023.  

Säätiö rahoitti myös useita muita tutkimushankkeita, jotka tukevat maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Lisätiedot
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, asiamies Esko Kolli
puh. 050 071 2458

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli