ajankohtaista

Hyytiälän metsäasemalle kestävän puurakentamisen ja ihmisen hyvinvoinnin maailmanluokan monitieteellinen tutkimusalusta

Julkaistu:
29.8.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Helsingin yliopiston Juupajoella sijaitsevalle Hyytiälän metsäasemalle rakennettu tutkimus- ja oppimisympäristö Living Lab alkaa tutkia poikkitieteellisesti puurakentamisen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä uusia kestävän terveellisen rakentamisen innovaatioita. Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan dekaanin Ritva Toivosen mukaan tavoitteena on kehittää Hyytiälästä maailman johtava kestävän puurakentamisen ja ihmisen hyvinvoinnin tutkimusalusta.  

–Meidän vahvuutemme on tutkimustoiminnan laaja-alaisuudessa ja monitieteisyydessä. Uusiin CLT- massiivipuusta rakennettuihin puurakennuksiin asennetaan paljon antureita mittamaan esimerkiksi puumateriaalin kosteutta, lämpötilaa ja sisäilman laatua erilaisissa sääoloissa ja asukasmäärillä, sanoo Toivonen. Lisäksi tutkitaan muun muassa puun antimikrobisia ominaisuuksia.

Toivosen mukaan monipuolisella tutkimuksella saadaan tietoa puurakennusten ominaisuuksista ja kestävyydestä suhteessa ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin. Tämän ohella kokemusperäisillä haastattelututkimuksilla selvitetään ihmisen omia asumisen viihtyvyyteen ja hyvinvointiin liittyviä kokemuksia.  

Tutkimusta normaalin elämisen olosuhteissa

Varadekaani Laura Alakukun mukaan hankkeeseen on koottu monipuolinen tutkijaryhmä, mikä täydentyy ja vahvistuu kansainvälisellä yhteistyöllä.  

– Meillä on paljon annettavaa kansainväliseen tutkimukseen tämän monitieteellisen lähestymistavan ansiosta. Kun muualla puurakentamista tutkitaan enemmän projektikohtaisesti, me aloitamme jatkuvan mittauksen, mikä tuottaa pitkäkestoista monipuolista dataa.

Esimerkiksi tulevaisuudessa tekoälyyn ja innovaatioihin erikoistuneet uudet professuurit vetävät Alakukun mukaan muitakin tutkijoita ympärilleen. – Odotan erityisesti puun terveys- ja hyvinvointitutkimusten osalta yhteistyötä kotimaan toimijoiden lisäksi Aasian maiden kuten Japanin ja Taiwanin kanssa.  

–Myös kerättävän aineiston määrällä ja pitkäkestoisuudella on merkitystä. Tähänastinen tutkimus meillä ja muissa maissa on ollut lähinnä lyhytaikaista aineiston keräämistä. Pääsemme Hyytiälän tutkimuksissa mahdollisimman lähelle normaalia, pitkäkestoista asumisen ja rakennuksen muun käytön tilannetta ja olosuhteita.

Tutkimus palvelee kestävän ja terveellisen rakentamisen kehitystyötä

Tutkimustulokset tulevat palvelemaan Toivosen mukaan koko yhteiskuntaa, metsän arvoketjua ja uudistuvaa rakennusteollisuutta. – Terveellä ja kestävällä rakennuskannalla on suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Tästä syytä haluammekin yhdistää tähän monitieteelliseen tutkimukseen myös liiketoiminnallisen ulottuvuuden.  

–Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tarjoamme puualan yrityksille myös innovaatioympäristön ja uutta tutkittua tietoa tulevaisuuden puurakentamisen kehitystyön pohjaksi. Laajamittaisen teollisen puurakentamisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi puurakentamisen komponenttien esivalmistus, nopeus, kuivaketjun turvaaminen, muunneltavuus sekä päästöttömien liimojen ja liimaamattomien massiivipuuelementtien kehittäminen rakentamisessa.  

Toivonen muistuttaa, että voimistuvana puurakennusten etuna on kansainvälisen yhteistyön myötä noussut kiinnostuksen kohteeksi puumateriaalin kyky tarjota viileitä tiloja rakennuksissa. – Tällä ja puurakenteiden hiilen sidonnalla on suuri merkitys rakentamisen ratkaisujen kehittämisessä vastaaman ilmastomuutoksen tuomia muuttuvia olosuhteita.

–Tulemme perustamaan tutkimusalustalle kansainvälisen asiantuntijaryhmän, Advisor Boardin, minkä tehtävä on tuoda uusia tutkimusteemoja ja kumppaneita tutkimukseen. Esimerkiksi puun käytön uudet teknologiat, kierrätys, ja synergia muiden materiaalien kanssa ovat merkittäviä mahdollisia tutkimuskohteita.

Säätiö mahdollistaa hankkeen toteuttamisen

Hyytiälän Living Lab hankkeen CLT - massiivipuuelementeistä valmistuneet rakennukset on suunnitellut Arkkitehdit Rudanko ja Kankkunen. CLT-elementtejä (Cross Laminated Timber) on käytetty sekä kantavissa että kantamattomissa seinissä. Lattioissa ja kattorakenteissa on käytetty LVL – materiaalia (Laminated Veneer Lumber). Rakentamisen kilpailutuksen keskeinen kriteeri oli kestävä rakentaminen ja 150 vuoden elinkaari.  

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön Helsingin Yliopistolle osoittama miljoonan euron lahjoitus kohdennetaan maatalous-metsätieteiden koulutusalalle valtion vastinrahaohjelman puitteissa. Suurin osa lahjoituksesta käytetään Hyytiälä Living Lab -hankkeeseen.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös   www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.  

Lisätietoja: Ritva Toivonen, ritva.toivonen@helsinki.fi

Laura Alakukku, laura.alakukku@helsinki.fi

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli