ajankohtaista

Esko Kollille talousneuvoksen arvonimi

Julkaistu:
26.5.2023
Tilaa uutiskirje
Jaa tämä artikkeli

Tasavallan presidentti on myöntänyt 25.5.2023 Marjatta ja Eino Kollin Säätiön asiamiehelle, Esko Kollille talousneuvoksen arvonimen. Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Kolli on toiminut Säätiön asiamiehenä päätoimisesti vuodesta 2008 alkaen. Sitä ennen hän toimi Sysmän Säästöpankin apulaisjohtajana ja Padasjoen Säästöpankin toimitusjohtajana.

Kolli oli keskeisesti mukana Säästöpankkiryhmän uudistamisessa ja perustamassa Nooa Säästöpankkia pääkaupunkiseudulle sekä Helmi Säästöpankkia Päijät - Hämeeseen.  

Luovuttuaan yrityksestä, Vierumäen teollisuus Oy:sta, teollisuusneuvos Eino Kolli perusti Marjatta ja Eino Kollin nimeä kantavan Säätiön.

Vuonna 1993 toimintansa aloittanut Säätiö on toimintansa aikana tukenut erityisesti metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden kehitystyötä ja uusia innovaatioita. Säätiö tukee myös perustajansa tahdon mukaisesti karjalaista kulttuuria ja veteraanityötä. Tällä hetkellä säätiö jakaa vuosittain hieman yli miljoona euroa apurahoja ja avustuksia.

Talousneuvos Esko Kolli oli mukana perustamassa Marjatta ja Eino Kollin Säätiötä ja hän on toiminut hallituksen jäsenenä ja Säätiön asiamiehenä oman toimen ohella Säätiön perustamisesta alkaen. Samoin hän on toiminut Säätiö konserniin kuuluvan sijoitusyhtiön hallituksessa yhtiön perustamisesta lähtien ja yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi hän on toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana henkilökohtaisesti vastannut sekä säätiön omistamien lukuisten kiinteistöyhtiöiden että osaomistamien yhtiöiden hallinnoinnista.

Vuonna 2019 alkoi Säätiön ja Lappeenrannan LUT-yliopiston tutkimus- ja kehitysyhteistyö tukemaan Päijät-Hämeen maakunnankehitystä. Säätiö rahoittaa neljää kokopäiväistä professuuria ja kahta osa-aikaista professuuria sekä ammattikorkeakoulun yhteydessä sijaitsevan LAB-laboratorion tutkimushankkeita.

Yhteistyössä on perustettu myös vuosittain jaettava 30 000 euron suuruinen METSÄ360-tunnustuspalkinto. Palkinnon tehtävänä on toimia huomionosoituksena ja kannustimena sekä nostaa esiin metsään liittyviä monipuolisia mahdollisuuksia ja kannustaa metsän jalostusarvon nostoon tähtääviä hankkeita.

Esko Kollin kiinnostuksen kohteena on myös metsätietämyksen ja -tietoisuuden levittäminen nuorisolle ruohonjuuritasolla. Tältä pohjalta säätiö on panostanut myös Metsä360-kilpailuun nuorisolle. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös Arvokas metsämme -elokuva ja verkkokokonaisuus.

Esko Kolli on aktiivisesti uudistanut ja aktivoinut Säätiön ja tukenut metsäalan monipuolista viestintää. Kollin aloitteesta Säätiö julkaisi 30 toimintavuoden kunniaksi perustajansa Eino Kollin elämänkerran ja Vierumäen Teollisuus Oy:n yrityshistorian ”Löysipomo-Eino Kollin työ ja elämä”.

Varsinaisten työtehtävien lisäksi Esko Kolli on ollut aina valmis antamaan panoksensa kulloisenkin lähiyhteisönsä hyväksi erilaisissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä, olipa kyse oman tieteenalansa, maanpuolustuksen, karjalaisen kulttuurin, urheilun tai yrittämisen järjestöistä.

 

Valokuvia

No items found.
Jaa tämä artikkeli