Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön konserniyhtiöt
Torikatu 3 A 9
15110 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Kolli
0500 712 458
esko.kolli@kollinsaatio.fi

Välitie 4
19110 Vierumäki

Rekisterien nimet

• Asiakkuuden hoito
• Kameravalvonta ja sähköiset lukitusjärjestelmät
• Arkistot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kollin Säätiön konserniyhtiöiden harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen sekä kameravalvontaan ja sähköisen lukituksen tietoihin. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään sekä asuntojen kunnossapitotehtäviin. Kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä.

Lisäksi valvonnan tarkoitus on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja liikkeiden turvallisuus. Kollin Säätiöiden konserniyhtiöt kiinnittävät erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Kameravalvonnan rekisteri sisältää kiinteistön kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva- aineistoa. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Tietosuojalain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan ne on tehtävä kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö,
Torikatu 3 A 9
15110 Lahti

tai

leena.jaske@kollinsaatio.fi

Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava

Nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.
Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Korjausvaatimukset

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö,
Torikatu 3 A 915110
Lahti

tai

leena.jaske@kollinsaatio.fi

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Kameravalvonnan tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterit säilytetään lukitussa tilassa ja ne on suojattu salasanalla. Rekistereihin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Asukkaita koskevia tietoja säilytetään vuokrasuhteen voimassaoloajan ja arkistointitarkoituksissa kuukausi vuokrasuhteen päättymisestä.

Kameravalvonnan rekisteritietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita voidaan käsitellä takautuvasti noin 7 päivän ajan.
Tallenneaika saattaa vaihdella kovalevytilan täyttymisen mukaan.